این روزها همه جا صحبت از کسب درآمد میلیونی از اینستاگرام است. انواع و اقسام روشهای پول دراوردن از اینستاگرام را افراد و متخصصین مختلف آموزش می دهند و از این طریق پول خود را در آوردند. 

این افراد با لحن بیان خوبی که دارد سعی می کنند، به جوانان این مطلب را القا کنند که اینستاگرام بهشت پول درآوردن است و این طور می شود که جوان خام را به منزلگاه خود می کشند. 

صحبت از این نیست که آیا این آموزش ها ارزش سرمایه گذاری دارند یا نه؟ بالاخره در این قشر هستند افراد و متخصصینی که واقعا دلسوز بوده و از جان برای آموزش پرکاربرد مایه می گذارند و ایده های مختلف را به خوبی یاد می دهند.

اما روی صحبت از این است که بسیاری از این افراد تمامی صحبت ها و روش ها را یاد می دهند اما آن فوت کوزه گری را به هر کسی آموزش نمی دهند یا اصلا کلا نمی گویند. 

آن فوت کوزه گری چیزی نیست، حز روش های افزایش فالوور اینستاگرام. تمامی حربه های پول درآوردن اینستاگرام یک طرق صحبت از جذب کاربر و تبدیل آن به فالوور یک طرف دیگر. 

شاید بگوید که خوب کاری ندارد که ما می توانیم کاربر را به نحوه احسنت جذب کنیم کافی یک مقدار زرنگ باشیم. اما خوب نمی دانند که زرنگ بودن کافی نیست، کاربران امروز باهوشند. 

اما شاید سوال کنید خوب تو این مطلب دقیقا چی می خوای بگی؟

چیزی که من در این مطلب می خواهم بگویم آن فوت کوزه گری نیست. چرا که رمز دستیابی به فوت آخر، تجربه است و من نمی توانم تجربه به کسی القا کنم مگر این که خود رهرو باشد. 

من فقط اینجا آمده ام که بگویم که اگر تو واقعا نمی دانی که چطور فالوورهای اینستاگرام رو جذب کنی، تنها راهی که من می توانم برایت توصیه کنم، استفاده بسته های خرید فالوور فوری اینستاگرام است. 

ثرار نیست که به هم دروغ بگویم. قاطی این فالوور ها، نخاله هم وجود دارد یعنی ممکن است که فیک یا ایرانی نباشد. همچنین نباید توقع داشته باشی که کارساز حرفه ای باشد اما کارت را برای قدم برداشتن سریع راه می اندازد. 

همین پایان عرایض من بود. ☺