درباره من خاصی نیست، صرفا یک گذر است و چند صباحی برای دریافت چیزی که می خواهم. وگرنه من به چه درباره ما نوشتن. 

چیز خاصی نیست الا یک مشت لینک هایی که شاید به کمک من و تو آید. 

لینک ارزش ندارند ولی من و تو ارزش داریم. 

زندگی ات رو به راه